ช่องทางการติดต่อ

บริษัท แอล แอนด์ แอล แอ็คเค้าน์ติ้ง ซิส จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 9055 5500 2647

เขต & พื้นที่ให้บริการ

เขตจำหน่ายโปรแกรม Express กรุงเทพฯ - นนทบุรี - สงขลา

นอกจากจำหน่ายโปรแกรมเอ็กซ์เพรสที่หาดใหญ่, สงขลาแล้ว
บริษัทฯ ยังมีสาขาที่นนทบุรี สามารถบริการลูกค้าได้ทั้งในกรุงเทพ และปริมณฑล

โทร. 08-6722-4026, 08-6488-4202