ข่าวสาร

เรื่องที่้ต้องใส่ใจและจริงจังคือการสำรองข้อมูล โปรแกรมบัญชี Express

ควรต้องสำรองข้อมูลหลังจากการใช้งานทุกวัน โดยไปที่อื่นๆ->จัดการแฟ้มข้อมูล->สำรองข้อมูล

และควรสำรองเข้า Flash Drive หรือ External HD และเมื่อสำรองเสร็จแล้ว ควรถอด Flash Drive /External HD ออกทุกครั้งด้วย