ข่าวสาร

มีอะไรใหม่ใน Express บ้าง?

Express ได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบตลอดเวลา จนปัจจุบันมี Express On Cloud,Express BI,E-Taxinvoice

 1. มีระบบรองรับ E-Taxinvoice
 2. มีรายงานแบบ BI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเป็น กราฟได้
 3. สำคัญที่สุดคือมีเวอร์ชั่น 2 รองรับการทำงานรูปแบบ ERP ทั้งงานผลิต งานรับเหมา ต่างๆ  โดย Version 2 มีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
 • ใช้บน Cloud เท่านั้น เพื่อความสะดวก หากกิจการมีหลายไซด์งาน หรือหลายสาขา หรือให้ทำงาน User ทำงานที่อื่นๆได้
 • มีระบบใบขอซื้อ โดยไม่ต้องใส่ชื่อผู้จำหน่าย
 • มีเมนูสำหรับการซื้อขายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และปรับปรุงผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนอัตโนมัติ เมื่อรับหรือจ่ายชำระ
 • มีระบบ JOB และ Cost ซึ่งเหมาะกับธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ เพื่อทราบต้นทุนตามงาน
 • มีระบบ BOM 
 • มีระบบต้นทุนเฉพาะ คือ สามารถเลือก lot หรือ SN ที่ต้องการตัดได้
 • สะดวก เมื่อใช้ปุ่ม ฟ้าผ่า เพื่อไปยังเอกสารที่ต้องการ เช่น อยู่ในเมนู รับชำระเงิน และต้องการดูเอกสารที่รับชำระใบใด ให้คลิ๊กที่ปุ่ม ฟ้าผ่า ระบบจะนำพาไปยังเอกสารนั้นๆ
 • มีหมายเหตุเพิ่มเผื่อให้ประโยชน์ด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ระบบ Express มีความแม่นยำในเรื่องบัญชีสูงมาก เมื่อมีการเพิ่มประสิทธิภาพ การบัญชียิ่งมีความแม่นยำมากขึ้น

 

สนใจติดต่อ คุณหน่อย 08-6722-4026  คุณเล็ก 08-6488-4202