ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

การ UPDATE โปรแกรมบัญชี Express

วิธีการ Update Program มี 2 ขั้นตอนคือ

  1. download โปรแกรมจาก www.esg.co.th
  2. เปิดไฟล์โปรแกรมที่ได้รับมา และ install ในเครื่องแม่หรือเครื่องที่เคยลงโปรแกรม ทั้งนี้ให้ระวังต้องไม่มีติ๊กถูกที่ช่องข้อมูลตัวอย่าง

คลิปสอนการ Download และลงโปรแกรม