ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

การโอนข้อมูลเพิ่มจากลูกค้าของสำนักงานบัญชีหรือสาขา

**สำนักงานบัญชีโทรเข้ามาขอคำปรึกษาเรื่องโปรแกรมเวอร์ชั่นโอนข้อมูลได้ที่ 08-5142-1808, 08-6448-6955

การโอนข้อมูลคือการนำข้อมูลที่สาขาหรือลูกค้าของสำนักงานบัญชีบันทึกไว้ มารวมกับข้อมูลของหน่วยงาน

(*หน่วยงานคือ สำนักงานบัญชี หรือ สำนักงานใหญ่)

สิ่งที่ต้องระวังคือ เลขที่เอกสารของสาขาหรือลูกค้าของสำนักงานบัญชี ต้องไม่ซ้ำกับเลขที่เอกสารที่หน่วยงานบันทึกไว้แล้ว

ยกเว้นว่า เป็นเอกสารเดียวกัน (ขอคำปรึกษาเรื่องเลขที่เอกสารได้หากลูกค้าซื้อโปรแกรมกับบริษัท)

     ขั้นตอนการโอน

    1. นำข้อมูลของสาขาหรือลูกค้าของสำนักงานบัญชี ที่สำรองไว้มาเปิดเป็นบริษัทใหม่ ในเครื่องของหน่วยงาน

ซึ่งจะทำให้มี 2 โฟลเดอร์ คือ โฟล์เดอร์ที่สำรองมา กับ โฟลเดอร์ที่หน่วยงานบันทึกข้อมูลเอง

    2.  เข้าบริษัทของสาขาหรือลูกค้าของสำนักงาน เพื่อเตรียมนำข้อมูลเฉพาะที่กำหนดขึ้นมา (ตามตัวอย่างคือบริษัท ABC)

        2.1 สร้างรายละเอียดข้อมูลที่จะโอน (โดยทั่วไปทำเพียงครั้งเดียว) โดยติ๊กถูกเฉพาะเมนูที่ต้องการโอนเท่านั้น ตามตัวอย่างเป็น

เมนูขายเชื่อ ,ซื้อเชื่อ และรายละเอียดต่างๆ

        2.2 ดึงข้อมูลที่ต้องการโอน โดยกำหนดว่าต้องการให้โอนข้อมูลจากวันที่....ถึงวันที่.....

ซึ่งเมื่อดึงข้อมูลมาแล้ว จะมีชื่อไฟล์ตามที่กำหนดไว้ และมีนามสกุล .5br 

        2.3 เปลี่ยนบริษัท โดยเข้าไปยังบริษัทที่หน่วยงานบันทึกงานประจำ แล้วนำข้อมูลจาก 2.2 มารวมกับข้อมูลที่หน่วยงานบันทึก

        2.4 คำนวณยอดสะสม (เป็นการจัดการทางข้อมูลเพื่อรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลให้ถูกต้อง)

 

ติดตามรายละเอียดจากคลิปด้านล่าง....