ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

เทคนิคการสร้างสินค้า 1 SKU แต่มีหลาย Package เหมาะกับสินค้าที่มี BARCODE

แนะนำการสร้างรหัสสินค้าที่มีหลายแพ็คเกจ เช่น ดัชมิลล์มีแบบขวด แพ็ค และลัง

1. สร้างรหัสสินค้าหลัก ในเมนูสินค้า รายละเอียดสินค้า

2. สร้างรหัสสินค้าชุดแพ็ค และ ชุดลัง

3. ดำเนินการซื้อขายสินค้าได้ทั้งแบบ ขวด แพ็ค และลัง

4. รายงานสินค้าจะแสดงการรับเข้าจ่ายออกเป็นขวด รายงานสินค้าคงเหลือ แสดงเป็นลังและส่วนที่เหลือจากลังเป็นขวด