ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

แก้ไขปัญหาพิมพ์เยื้องในโปรแกรม Express สำหรับ Windows XP

ไปที่ Start->Control Panel->Fonts
เลือกเมนู File -> Install new Font
ที่ Drive เลือก Drive ที่เก็บโปรแกรม express
ที่ folder เลือก Folder ExpressI 
ที่ list of font จะปรากฏ Font ที่ชื่อ  Courier mono thai 
ให้คลิ๊กที่ Courier mono thai แล้วเลือก  install

ใน Folder ของ Fonts ค้นหาไฟล์ Courier mono thai 

แล้วเลือก โดยคลิ๊ก 1 ครั้ง เลื่อนเม้าส์ไปที่เมนู View เลือก Refresh