ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

แก้ฟอร์ม 3/53 ทางเน็ท

สอนการทำฟอร์ม ภ.ง.ด.3 เพื่อยื่นทางเน็ท พร้อมการ upload เข้าโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด.3ของกรมสรรพากร

สำหรับ ภ.ง.ด.53 ใช้หลักการเดียวกันนะคะ