ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

วิธีแก้ไข VAT ที่มียอดเงินไม่ตรงกับใบกำกับที่ได้รับ

บางครั้งที่เราบันทึกซื้อ ยอดเงิน VAT อาจมีเศษไม่ตรงกับบิลที่รับ
ให้แก้ไข ด้วยการใส่จำนวน 0 ในช่อง อัตรา VAT 
และใส่จำนวนเงิน VAT ตามยอดในบิล