ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

เทคนิค การสร้างงบการเงิน

ตัวอย่างการสร้างงบการเงิน แบบ Perpetual ลองทำตามดูนะคะ #

 

 เมื่อได้ชมคลิปข้างต้นแล้ว ใครใช้การบันทึกบัญชีแบบ Periodic ให้ดูคลิปนี้ต่อค่ะ

และขอย้ำว่าการบันทึกแบ Periodic บัญชีแยกประเภทสินค้าต้องไม่มีการเคลื่อนไหว

จนกว่าจะปิดประมวลผล โดยปรับปรุงบัญชีแยกประเภทสินค้าคงเหลือให้เหลือตรง

กับรายงานสินค้าคงเหลือ ในวันสิ้นงวดปี