ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

การส่งออกรายงาน Export to Excel

ขั้นตอนการส่งออกรายงานเป็นไฟล์ Excel ด้วยโปรแกรมบัญชี Express นั้นทำได้ไม่ยาก โดยทุกๆ เมนูของรายงานที่ต้องการจะมีตัวเลือกให้ติ๊กถูกที่ช่อง Export to Excel (ถ้ามี) หรือดูได้จากตัวอย่างวีดีโอด้านล่างนี้