ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

เครื่องคิดเลขในโปรแกรมบัญชี Express และคำสั่งพิเศษที่ควรรู้

ในโปรแกรม Express มีคำสั่งพิเศษ ช่วยให้การบันทึกข้อมูลเร็วขึ้น เช่น