ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

เทคนิคการบันทึกเมนูซื้อที่มีหลายรายการ บางรายการมี VAT บางรายการ ไม่มี VAT

ใครเคยมีปัญหาในการบันทึกในบิลเดียวกัน มีหลายรายการ แต่บางรายการมี VAT บางรายการไม่มีบ้างคะ ยกตัวอย่าง ใบกำกับภาษีค่าตั๋วเครื่องบินของสายการบินนกแอร์ มีค่าตั๋วเครื่องบิน 1,000.-บาท มีค่าภาษีสนามบิน 200 มี VAT จากค่าตั๋วเครื่องบิน 70 บาท
เรามีวิธีการบันทึกมาแนะนำค่ะ
ลองดูตามนี้ค่ะ 

 

 

นอกจากวิธีข้างต้นแล้ว ยังสามารถใช้อีกวิธี โดยไม่ต้องตั้งที่ค่าเริ่มต้นให้แยก VAT ที่สินค้า

แต่ต้องแก้ประเภท VAT ที่สินค้า เมื่อบันทึกเสร็จทุกครั้งค่ะ