ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

แยกประเภทVAT ที่สินค้าในบิลเดียวกัน

กรณีซื้อสินค้ามาในบิลเดียวกัน สินค้าบางตัวมี VAT บางตัวไม่มี VAT เช่น มีการซื้อสินค้าทั่วไปที่มี VAT และมี สินค้าเกษตร หรือซื้อนมจืด ที่ไม่ผ่านพาสเจอไรซ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่มี VAT เราสามารถบันทึกรายการสินค้าในบิลเดียวกันได้
โดย ต้องตั้งค่าเริ่มต้น ->เรื่่องทั่วไป ->แยกประเภท VAT ที่สินค้า ตอบ Y
และในเมนูสินค้า รายละเอียดสินค้า หรือเมนูซื้อ->รายละเอียดค่าใช้จ่าย ในช่องประเภท VAT จะต้องตอบว่า ได้รับยกเว้น VAT ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าพบว่าสินค้าตัวไหนได้ยกเว้น VAT ระบบจะไม่คำนวณภาษีซื้อให้ นอกจากนี้ในรายงานภาษีซื้อยังถูกต้องอีกด้วยค่ะ

โปรแกรมบัญชี Express