ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

การบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นใน Excel เพื่อส่ง DBD Efilling

การบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นใน Excel เพื่อส่ง DBD Efilling 

สอนการบันทึกใน Excel แต่ละช่อง โดยเฉพาะช่อง วันที่ ซึ่งใส่วันที่แล้ว แต่ระบบยังแจ้งว่าวันที่ไม่ถูกต้อง