ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

แก้ไขขนาดกระดาษ เพื่อใช้กับโปรแกรมบัญชี Express

 Printer&FAX เลือก Print server properties
   1. Create ขนาดกระดาษใหม่

 

แก้ไขขนาดกระดาษ เพื่อใช้กับโปรแกรมบัญชี Express

 

 

 

 

2.ในโปรแกรม Express ->เข้าไปที่ข้างเครื่องพิมพ์ในเมนูที่เราต้องการแก้ไขฟอร์ม เลือก เพื่อแก้ไขขนาดกระดาษ  printer option (1)
»(2) เลือกขนาดกระดาษที่สร้างไว้