ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

โปรแกรมบัญชี Express | บริการบัญชีครบวงจร

www.ll-accounting.com ติดต่อ (08)6488-4202 (08)5142-1808  Tel/FAX (02)1062468  

จำหน่ายและการวางระบบบัญชี Express โดยเราเน้นให้ลูกค้าใช้งานง่าย  จัดการระบบเอกสารให้ค้นหาสะดวก มีระบบการควบคุมภายใน และจัดการเซ็ทโปรแกรม

ให้เชื่อมโยงกันโดยไม่ต้องบันทึกรายการซ้ำซ้อน และสามารถเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที 

 

สำหรับหัวข้อ ที่เกิด Error ในโปรแกรม ....

 บางครั้งมี Error ในโปรแกรม Express ที่เกิดจากไฟตกบ่อยๆ โปรแกรมสามารถแก้ไขจัดเรียงระบบใหม่ได้ โดย

ขั้นแรกให้ทำการจัดเรียงข้อมูลก่อนค่ะ

โดยไปที่ จัดการแฟ้มข้อมูล แล้วจัดเรียงข้อมูล คลิ๊กถูกทุกระบบ รวมทั้ง ซ่อมแซมข้อมูล
หากแก้ไขไม่ได้ ให้ใช้ยาขนานเอก  Cry ตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ
1.เพื่อป้องกันความผิดพลาด ให้ Copy Folder ที่ชื่อว่า Secure ซึ่งอยู่ใน  expressIsecure เก็บไว้ก่อน

 

การแก้ไข Error ในโปรแกรมบัญชี Express

 

 

2. เข้าในโฟลเดอร์  expressIsecure ลบไฟล์นามสกุล .CDX ซึ่งมีทั้งหมด 6 ไฟล์

 

การแก้ไข Error ในโปรแกรมบัญชี Express

 

3. เข้าโปรแกรมบัญชี Express แล้วจัดเรียงข้อมูล ก่อนใช้งาน