ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

การแก้ไขรายงานภาษีซื้อแบบเรียกลง Excel

สอนวิธีแก้ไขรายงานภาษีซื้อ และเรียกลง Excel

ทั้งนี้สามารถเรียกExcel แบบ Speedsheet และแบบธรรมดา