ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

การเรียกดูงบการเงินใน Express จาก Excel

วิธีการเรียกดูงบการเงินจากโปรแกรม Express  ใน Excel


http://youtu.be/vH2IW6LM5jU

 

1. เลือกพิมพ์รายงาน งบการเงิน ตามที่้ต้องการ และเลือกเป็นแฟ้มข้อมูล

2.เลือกแฟ้มข้อมูลมาตรฐาน

3. เลือกที่เก็บข้อมูล

4. เรียก Excel เปิดไฟล์ โดยเรียก ชนิดไฟล์เป็น Text 

5. ใส่ชื่อไฟล์ ตามต้องการ (ชนิดไฟล์ได้เปลี่ยนเป็น Text แล้ว)

6. เลือกภาษาเป็น Windows (ANSI)

7. เลือกชนิดไฟล์เป็น Delimited แล้วคลิ๊ก Next

8. เลือกตัวคั่นเป็น Comma แล้วเลือก next

9. ได้ตามรูป แล้วเลือก Finish

 

10. จะได้แบบนี้

11. จัดนิดหน่อย ให้สวยงาม