ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

แก้ไขโปรแกรม Express แบบ ฟรี เป็นแบบแท้

เคยใช้ โปรแกรม Express แบบฟรี แล้วไม่กล้าเปลี่ยนแปลง เพราะเกรงว่าข้อมูลเดิมจะหาย 

แล้วทนใช้ในขณะที่เกิด Error มากมาย หรือไม่

  หากท่านต้องการที่จะเปลี่ยนจากแบบเดิม มาใช้ Express ON Windows เรายินดีบริการให้ค่ะ

เราสามารถจัดการข้อมูลที่บันทึกจากแบบ ON DOS ไม่ว่าจะ Version ไหน ของแท้ ของปลอม ก็จัดการได้ค่ะ

ขอให้ในปัจจุบัน เป็นของแท้ เท่านั้น

   สนใจติดต่อ 08-6488-4202  08-6448-6955  08-4633-9119