ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

แก้ปัญหา Error จากการใช้โปรแกรมโอนย้าย PND3,53

ถ้ายังไม่มีโปรแกรม โอนย้ายข้อมูล Pnd53_Trn_NID และ Pnd3_Trn_NID ให้ดาวน์โหลดจาก pnd3

หรือ  pnd53

หลังจากดาวน์โหลดแล้ว เรียกไฟล์ที่อยู่ใน C:\windowsPrgram files (x86)\RdinetPND3_TRNPnd3_Trn_NID

ปรากฏว่าError ไฟล์ต่างๆ เช่น ไฟล์ msstdfmt.dll ,tabctl32.ocx เป็นต้น 

 ก็เลยหาวิธีแก้ปัญหาแบบเหมาเลยค่ะ ไม่ว่าจะ error อะไรให้แก้ไขทั้งหมดนี้ทีเดียวเลยค่ะ

ลองมาดูวิธีแก้ปัญหา แบบรวมๆ ชาวบ้านๆ แต่ใช้งานได้ดีทีเดียวค่ะ

  1. ที่ C:\Program files (x86)\dinet จะมีไฟล์ชื่อ reg-lib.cmd ให้ดับเบิ้ลคลิ๊ก ซึ่งไฟล์ reg-lib.com จะทำการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ แต่หากพบบางไฟล์ที่ Error อีก จะต้องแก้ปัญหาต่อไป
  2. โดย Copy ไฟล์ เฉพาะที่ Error จากโฟลเดอร์ C:\Program files (x86) หรือวางไว้ที่ C:\Windows\SysWOW64 สำหรับ windows 64 bit

       3. หลังจากนั้นไปที่ Start Search  พิมพ์คำว่า cmd จะมีโปรแกรม cmd.exe  คลิ๊กขวาที่ cmd.exe เลือก Run as administrator หน้าต่าง Command Prompt เป็นหน้าต่างพื้นดำๆ 

    สำหรับ windows 32 bit

            พิมพ์ต่อท้ายว่า  regsvr32 c:\windows\system32\comdlg32.ocx  แล้ว enter (Copy จากที่นี่ไปวางก็ไม่ว่ากันค่ะ)

            พิมพ์  regsvr32 c:\windows\system32\abctl32.ocx แล้ว enter 

            พิมพ์  regsvr32 c:\windows\system32\crystl32.ocx   แล้ว enter

            พิมพ์ regsvr32 c:\windows\system32\Msflxgrd.ocx  แล้ว enter

            พิมพ์  regsvr32 c:windows\system32\Msmask32.ocx  แล้ว enter

            พิมพ์  regsvr32 c:windows\system32\MSSTDFMT.dll  แล้ว enter

            พิมพ์  regsvr32 c:windows\system32\gif89.dll  แล้ว enter

หลังจาก enter แต่ละไฟล์ จะแสดงหน้าต่างข้อความ  "DllRegisterServer in c:\windows\system32\XXX.ocx  succeeded."

 

สำหรับ Window เป็น 64 bit เปลี่ยนที่เก็บข้อมูล

จาก C:\Windows\System32 เป็น C:\Windows\SysWOW64 

    

regsvr32 c:windowdsystem32comdlg32.ocx  แล้ว enter (Copy จากที่นี่ไปวางก็ไม่ว่ากันค่ะ)

            พิมพ์  regsvr32 c:\windows\syswow64\comdlg32.ocx

            พิมพ์  regsvr32 c:\windows\syswow64abctl32.ocx แล้ว enter 

            พิมพ์  regsvr32 c:\windows\syswow64\crystl32.ocx   แล้ว enter

            พิมพ์ regsvr32 c:\windows\syswow64\Msflxgrd.ocx  แล้ว enter

            พิมพ์  regsvr32 c:\window\ssyswow64\Msmask32.ocx  แล้ว enter

            พิมพ์  regsvr32 c:\windows\syswow64\MSSTDFMT.dll  แล้ว enter

            พิมพ์  regsvr32 c:\windows\syswow64\gif89.dll  แล้ว enter

 

หลังจากเสร็จแล้ว ลองเรียกโปรแกรมดูใหม่อีกครั้งค่ะ

วิธีนี้จะแก้ปัญหาให้ทั้ง PND1,3 และ 53