ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

การสร้างสินค้า 1 SKU แต่มีหลายแพ็คเกจ เหมาะกับสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ด

www.ll-accounting.com 

Line : @lnl65

วิธีการสร้างสินค้า 1 รายการ (SKU) แต่มีการซื้อขายหลายแพ็คเกจ เช่น ซื้อดัชมิลเป็น ลัง แต่ขายเป็นขวดหรือลัง หรือ แพ็ค เป็นต้น

1. เมนูสินค้า->รายละเอียดสินค้า สร้างสินค้า โดยหน่วยย่อยเป็นขวด หน่วยใหญ่เป็นลัง และตัวคุณหน่วยใหญ่ 24 (1 ลังมี24 ขวด)

ในหน้าเมนูนี้ราคาขาย จะต้องเป็นราคาขวด เพราะหน่วยขายใส่เป็นขวด ตัวคูณเป็น 1

2. เมนูสินค้า->ตารางราคาขาย เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการสร้างหน่วยขายแบบอื่น คลิ๊กที่พื้นที่ว่างด้านล่าง ใส่หน่วยขาย

ตามตัวอย่าง คือ ลัง ใส่ตัวคูณ ตามตัวอย่างคือ 12 และใส่ราคาขายของลัง 

สามารถเพิ่มหน่วยขายหลายๆหน่วยในหน้าตารางราคาขายนี้3. เมื่อมีการขายสินค้า เลือกรหัสที่ขาย และใส่จำนวนที่ขาย ระบบจะขึ้นหน้าต่างให้ใส่หน่วยขายอื่นได้ เช่น ใส่ ลัง ตัวคูณจะขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ตามที่กำหนดในข้อ 2 (ตารางราคาขาย) ส่วนราคาก็เช่นเดียวกัน จะขึ้นมาตามตารางราคาลัง (ในช่องราคาสามารถเปลี่ยนแปลงราคาได้เอง หากไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงราคา ให้กำหนดในค่าเริ่มต้น ->ระบบสินค้า แก้ไขห้ามเปลี่ยนราคาขาย)