สินค้าและบริการ

จำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรม Express กรุงเทพฯ นนทบุรี ภาคกลาง สงขลา

รายละเอียดราคาโปรแกรมบัญชี Express ในปัจจุบัน

รายละเอียด ราคา
LAN-Thai 31,000.-
Single-Thai 19,000.-
LAN-Thai/Eng 39,000.-
Single-Thai/Eng 27,000.-

สอบถามเพิ่มเติมที่ 08-5142-1808 ,08-6488-4202 หรือ 08-4633-9119

 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป Express ปรับราคาใหม่ดังนี้

expressprice

เขต & พื้นที่ให้บริการ

เขตจำหน่ายโปรแกรม Express กรุงเทพฯ - นนทบุรี - สงขลา

นอกจากจำหน่ายโปรแกรมเอ็กซ์เพรสที่หาดใหญ่, สงขลาแล้ว
บริษัทฯ ยังมีสาขาที่นนทบุรี สามารถบริการลูกค้าได้ทั้งในกรุงเทพ และปริมณฑล

โทร. 08-6722-4026, 08-6488-4202