คุณสมบัติ &
ประโยชน์ของโปรแกรม Express

Feature พร้อมสาธิตโปรแกรมบัญชี Express

สนใจติดต่อ (08-6722-4026,08-6488-4202)

เมนูต่างๆใน Express ประกอบด้วย 

ซื้อ  - บันทึกรายการเกี่ยวกับเจ้าหนี้ ซื้อสินค้า บันทึกค่าใช้จ่าย โดยระบบเชื่อมต่อไปยัง ระบบจุดสั่งซื้อ แยกประเภท รายงานเจ้าหนี้ วิเคราะห์การซื้อ รายงานภาษีซื้อ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ขาย - บันทึกรายการเกี่ยวกับลูกหนี้ ขายสินค้า บันทึกรายได้ โดยระบบเชื่อมต่อไปยัง ระบบจุดสั่งซื้อ แยกประเภท รายงานลูกหนี้ วิเคราะห์การขาย รายงานภาษีขาย 

การเงิน - บันทึกรายการเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ การจ่ายชำระ ลดหนี้ และระบบธนาคาร เช่นนำฝากเงินสด โดยระบบเชื่อมต่อไปยัง บัญชีแยกประเภท รายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานเช็ครับ เช็คจ่าย

สินค้า - บันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้า ในส่วนที่ยังไม่ผ่านจากระบบซื้อขาย เช่น เบิกจ่ายสินค้าเพื่อผลิต เบิกเพื่อจ่าย ปรับปรุงมูลค่าสินค้าเพิ่มลด รับสินค้าจากการผลิต และยังมีระบบตรวจนับ

          สินค้าเพื่อช่วยให้สะดวกไม่ต้องหาผลต่างสินค้า

บัญชี - บันทึกรายการต่างๆ ทางบัญชี เฉพาะส่วนที่ไม่ผ่านการเชื่อมต่อจากระซื้อ ขาย สินค้า หรือการเงิน

 

แสดงภาพรวมของเมนูต่างๆ

 

โปรแกรมบัญชี Express ประกอบด้วย เมนู ซื้อ ขาย การเงิน สินค้า บัญชี เริ่มระบบ และอื่นๆ

https://photos.app.goo.gl/261e52khJhX9BUEM7

 

โดยการบันทึกรายการในเมนู ซื้อ ขาย การเงิน สินค้า จะเชื่อมต่อไปยังระบบบัญชี ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบสินค้า ฯลฯ

 

 

ตัวอย่างการบันทึกในเมนูซื้อเชื่อ

ระบบจะเชื่อมต่อไปยัง

-          ระบบเจ้าหนี้ ทำให้ทราบสถานะเจ้าหนี้  ทราบเจ้าหนี้คงค้าง

-          ระบบสินค้า ทำให้ทราบสถานะสินค้า สามารถเรียกดูรายงานสต๊อคการ์ด รายงานสินค้าคงเหลือ ได้ทันที

-          ระบบบัญชี โดยสามารถเรียกดูรายงานบัญชีแยกประเภท หรืองบการเงินได้ทันที

-          ระบบภาษีซื้อ  สามารถเรียกดูรายงานภาษี ในงวดต่างๆได้

-          ระบบวิเคราะห์การซื้อ 

การแก้ไขฟอร์ม

    สามารถแก้ไขแบบฟอร์มได้ง่ายๆ

-          แก้ฟอร์นได้

-          ทำลายน้ำได้

-          เคลื่อนย้ายวัตถุได้

-          ทำให้พิมพ์ได้หลายสำเนา แต่ละสำเนามีข้อความแตกต่างกันได้

-          พิมพ์ได้หลายขนาด หรือทำตามขนาดที่ต้องการ 

ตัวอย่างบิลที่แก้ไขฟอร์มแล้ว

 

ระบบรักษาความปลอดภัย

สามารถกำหนดแต่ละ user ให้ อ่าน เพิ่ม แก้ไข ลบ พิมพ์ ได้

นอกจากนั้น ยังสามารถกำหนด เป็น อนุญาต แต่ให้บันทึกประวัติได้ด้วย ซึ่งการบันทึกประวัติจะทำทราบรายละเอียด การเคลื่อนไหวของ User รายนั้นๆได้

สามารถเพิ่มเมนูได้

 

สามารถออกแบบระบบให้สอดคล้องกับการบันทึกบัญชี เพื่อให้ใช้กับกิจการต่างๆได้ เช่น กิจการผลิตสินค้า รับเหมาก่อสร้าง