คุณสมบัติ &
ประโยชน์ของโปรแกรม Express

คุณสมบัติเพิ่มเติมของ #โปรแกรมExpress V.2 On Cloud

โปรแกรมบัญชี Express มีเวอร์ชั่น 2 On Cloud แล้ว ความสามารถเพิ่มเติมดังนี้

Express Version 2 ใช้เฉพาะ ON Cloud เท่านั้น เหมาะสำหรับธุรกิจทั่วไป ทั้งซื้อมาขายไป ผลิตสินค้า รับเหมา ที่ต้องการบันทึกรับและตัดสต๊อคเข้างานทันทีโดยไม่ต้องทำงาน 2 ขั้นตอน มี
#ใบขอซื้อ
#หน้าตาเมนูที่ง่ายต่อการเลือกสินค้าหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
#ตัดสต๊อคแบบเจาะจงได้ เช่น LOT SN สี ไซด์ กำหนดวันหมดอายุ
#กำหนดUserเห็นหรือไม่เห็นราคาทุน
#กำหนดให้สินค้าแสดงในเมนูใดๆหรือไม่แสดงก็ได้ โดยรายละเอียดสินค้า มีกรอบให้ติ๊กว่าจะใช้ในเมนูซื้อ ขาย สินค้า
#ระบบสินทรัพย์ถาวร สามารถกำหนดแยกค่าเสื่อมราคาปกติ กับค่าเสื่อมราคาต้องห้าม เช่น รถยนต์ราคาเกิน 1 ล้านบาทได้ 
ใส่ราคาต้นทุนทรัพย์สิน ในช่องภาษีอากร และช่องบัญชีให้ใส่ทั้ง 2 ช่อง 
 
#ใส่LOGO เรียกรายงานที่สร้างใหม่เป็น #Excel โดยตรงได้
 
 
สรุปรายละเอียดเพิ่มเติมให้เห็นโดยดูที่คลิปนี้ค่ะ