บริการหลังการขาย

บริการของเรา
  • จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี Express
  • บริการให้คำปรึกษางานบัญชี (รายเดือน)
  • แก้ไขแบบฟอร์มเอกสาร และรายงานต่างๆ 

สำหรับลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมจาก L&L เรามีบริการเพิ่มเติมนี้
เราติดตามและเอาใจใส่ลูกค้า โดยให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจและเต็มใจ ตั้งแต่แนะนำการใช้งานตลอดจนการตอบคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
  1. ลงโปรแกรมให้ฟรี
  2. สอนการใช้งานผ่านทาง Internet ด้วยโปรแกรม teamviwer ซึ่งจะได้เห็นการทำงานที่ชัดเจนและเข้าใจมากยิ่งขึ้น
  3. ให้คำปรึกษาการใช้งานทั้งทาง Internet และโทรศัพท์
  4. ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานข้อมูล รายละเอียดสินค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ (ใน Excel) มีบริการ import เข้าโปรแกรม Express ได้ โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดใหม่
  5. ตั้งบริษัทจำลองในโปรแกรม ที่มีลักษณะกิจการใกล้เคียงกับบริษัทของท่าน เพื่อให้สะดวก ไม่ต้องตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด