บริการหลังการขาย

บริการของเรา
  • จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี Express
  • บริการให้คำปรึกษางานบัญชี (รายเดือน)
  • แก้ไขแบบฟอร์มเอกสาร และรายงานต่างๆ 

สำหรับลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมจาก L&L เรามีบริการเพิ่มเติมนี้
เราติดตามและเอาใจใส่ลูกค้า โดยให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจและเต็มใจ ตั้งแต่แนะนำการใช้งานตลอดจนการตอบคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
  1. ลงโปรแกรมให้ฟรี
  2. สอนการใช้งานโปรแกรมผ่าน ช่องทาง On-Line ซึ่งจะได้เห็นการทำงานที่ชัดเจนและเข้าใจมากยิ่งขึ้น
  3. ให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรมทั้งทาง Online และโทรศัพท์ ฟรี
  4. ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานข้อมูล รายละเอียดสินค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ (ใน Excel) มีบริการ import เข้าโปรแกรม Express ได้ โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดใหม่
  5. ตั้งบริษัทจำลองในโปรแกรม ที่มีลักษณะกิจการใกล้เคียงกับบริษัทของท่าน เพื่อให้สะดวก ไม่ต้องตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด