จำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส

รายละเอียดราคาโปรแกรมบัญชี Express ในปัจจุบัน

รายละเอียดราคา
LAN-Thai 31,000.-
Single-Thai 19,000.-
LAN-Thai/Eng 39,000.-
Single-Thai/Eng 27,000.-

สอบถามเพิ่มเติมที่ 08-5142-1808 ,08-6488-4202 หรือ 08-4633-9119

 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป Express ปรับราคาใหม่ดังนี้

expressprice