สินค้าและบริการ

จำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส

จำหน่ายโปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส และราคาสำหรับแต่ละเวอร์ชั่น

รายละเอียด...

บริการวางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี

เรามีบริการวางระบบบัญชีโดยใช้บัญชี Express
๐๐ ระบบบัญชีทั่วไป
๐๐ ระบบบัญชีโรงงาน-ผลิตสินค้า ต้นทุนผลิต
๐๐ ระบบบัญชีรับเหมา บริการต่างๆ
บริการที่ปรึกษางานบัญชี

รายละเอียด...

บริการหลังการขาย

เราติดตามและเอาใจใส่ลูกค้า โดยให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจและเต็มใจ ตั้งแต่แนะนำการใช้งานตลอดจนการตอบคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

รายละเอียด...