วิธีการกำหนดรอบบัญชี ในโปรแกรม เอ็กซ์เพรส

 


หากเปิดโปรแกรมแล้วเข้าระบบไม่ได้ เนื่องจากวันที่ไม่อยู่ในรอบบัญชี ให้ใส่วันที่ตามรอบเดิมก่อนค่ะ


เมื่อเข้าได้แล้ว ให้ไปแก้ไขวันที่ในงวดสุดท้าย (งวดที่ 24) ที่เริ่มระบบ กำหนดรอบบัญชี 


 


	 วิธีการกำหนดรอบบัญชี


 


และเมื่อตรวจบัญชีปีก่อนหน้าเรียบร้อยแล้วค่อยทำการประมวลผลต่อไป โดยดูจากคลิป การประมวลผลสิ้นปี