วิธี map network drive ในโปรแกรม Express แบบ LAN

ที่ My Computer หรือ Network Place คลิ๊กขวา แล้วเลือก Map Network Drive


การ map network drive  1. เลือก Drive ที่ต้องการใช้ เช่น Z: เป็นต้น

  2. ที่ Folder ใส่ ชื่อคอมพิวเตอร์ที่เก็บ Expressชื่อ Drive ที่เก็บ Express หรือไป Browse เลือก Folder ที่เก็บ Express

  3. ติ๊ก ถูก ที่ Reconnect at logon

  4. คลิ๊ก Finish...อย่าลืมว่า Drive จะต้องถูก Share ก่อนด้วยนะคะ...