การเรียกดูงบการเงินใน Express จาก Excel

วิธีการเรียกดูงบการเงินจากโปรแกรม Express  ใน Excel
http://youtu.be/vH2IW6LM5jU 


1. เลือกพิมพ์รายงาน งบการเงิน ตามที่้ต้องการ และเลือกเป็นแฟ้มข้อมูล2.เลือกแฟ้มข้อมูลมาตรฐาน3. เลือกที่เก็บข้อมูล4. เรียก Excel เปิดไฟล์ โดยเรียก ชนิดไฟล์เป็น Text 5. ใส่ชื่อไฟล์ ตามต้องการ (ชนิดไฟล์ได้เปลี่ยนเป็น Text แล้ว)6. เลือกภาษาเป็น Windows (ANSI)7. เลือกชนิดไฟล์เป็น Delimited แล้วคลิ๊ก Next8. เลือกตัวคั่นเป็น Comma แล้วเลือก next9. ได้ตามรูป แล้วเลือก Finish


 10. จะได้แบบนี้11. จัดนิดหน่อย ให้สวยงาม