วิธี การประมวลผลสิ้นปี โปรแกรมบัญชี Express (คลิป วีดีโอ)

ขั้นตอนการประมวลผลคือ


1. คำนวณยอดระบบต่างๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล


      1.1 คำนวณเจ้าหนี้ใหม่ ในเมนู ซื้อ->คำนวณยอดเจ้าหนี้ใหม่


      1.2 คำนวณลูกหนี้ใหม่ ในเมนู ขาย->คำนวณยอดลูกหนี้ใหม่


      1.3 คำนวณสินค้าในเมนู สินค้า ข้อ 7 ข้อ 4 คำนวณสินค้า/คงเหลือ/บัญชี


      1.4  คำนวณการเปลี่ยนแปลงบัญชี ที่เมนูบัญชี


2. กรณีบันทึกบัญชีแบบเป็น Periodic ให้บันทึก DR. สินค้าคงเหลือ  (ยอด ณ วันสิ้นงวด)


                                                                              CR. สินค้าคงเหลือ (ยอด ณวันต้นงวด)


                                                                              DR.หรือCR. ต้นทุนขาย


3.เก็บข้อมูลปีที่ต้องการประมวลผล โดยทำการเพิ่มบริษัทใหม่ ด้วยการเข้าเมนู เริ่มระบบ->กำหนดบริษัทใหม่


  3.1 เลือก Folder ปัจจุบันที่ต้องการประมวลผล


          กดเพิ่มFolder ใหม่ ใส่ชื่อบริษัทตามด้วยปี ที่ข่องเก็บข้อมูลใส่ชื่อย่อบริษัท ตามด้วยปี เช่น LNL63  กด Enter


          แล้วเลือกคัดลอกจากบริษัทเดิม ซึ่งหมายถึงบริษัทที่เราจะประมวลผล เมื่อทำการคัดลอกเสร็จ จึงถือเป็นการเก็บข้อมูลเก่าไว้แล้ว


เริ่มทำการประมวลผล 


ไปที่เมนู ที่อื่นๆ เปลี่ยบริษัท เลือกโฟลเดอร์บริษัทที่เคยทำงานอยู่ประจำ เช่น LNL 


A. ทำการประมวลผล โดยไปที่เมนูอื่นๆ->ประมวลผลสิ้นปี ตอบ YES ตอบตกลง จนประมวลผลเสร็จ


B. ตรวจเช็ครอบบัญชี โดยไปที่เริ่มระบบ->กำหนดรอบบัญชี (วันที่เริ่มรอบห้ามแก้ไข)


วิธีที่สอนดังกล่าวนี้ทำให้เราใช้งานในโฟลเดอร์เดิมตลอด ไม่ต้องแจ้งให้พนักงานเปลี่ยนโฟลเดอร์ทุกปี