คุณสมบัติ &
ประโยชน์ของโปรแกรม Express

Download โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ฟรี...แต่มีปัญหา!!!!

ใครที่เคยดาวน์โหลดโปรแกรมบัญชี Express ฟรีไปใช้ท่านพบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่...

  1. ไม่มี support คอยตอบปัญหาการใข้งานให้กับท่าน
  2. มีเงื่อนไขการใช้ที่วุ่นวาย เช่น ต้องใช้เฉพาะเครื่องพิมพ์ที่เป็น DOT เท่านั้น
  3. ไม่สามารถใช้กับ windows XP  windows 7 เนื่องจากเป็นโปรแกรมเก่าของ Express ที่หลุดออกมาเป็นโปรแกรมฟรี แต่ไม่สามารถประมวลผลสิ้นปีได้
  4. เป็นโปรแกรมฟรี แต่ Run บน DOS ซึ่งใช้งานยุุ่งยาก  ไม่สามารถใช้เม้าส์ได้ ไม่สามารถเปิดหน้าต่างซ้อนกันได้
  5. เป็นโปรแกรมฟรี แต่ต้องผ่านบัญชีก่อน จึงจะดูงบการเงินได้ และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเมื่อผ่านบัญชีแล้ว

หากท่านพบปัญหาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ท่านใช้โปรแกรมที่มีสิทธิ์ในการใช้งานที่ถูกต้อง

ซึ่งสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ windows XP,  Windows 7,8,10  Windows Server ปัญหาดังกล่างข้างต้นก็จะหมดไป

โดยเรายินดีบริการแปลงไฟล์เดิมที่ท่านเคยใช้ มาใช้ในโปรแกรมที่ถูกต้อง