Download โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ฟรี...แต่มีปัญหา!!!!

ใครที่เคยดาวน์โหลดโปรแกรมบัญชี Express ฟรีไปใช้ท่านพบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่...

  1. ไม่มี support คอยตอบปัญหาการใข้งานให้กับท่าน
  2. มีเงื่อนไขการใช้ที่วุ่นวาย เช่น ต้องใช้เฉพาะเครื่องพิมพ์ที่เป็น DOT เท่านั้น
  3. ไม่สามารถใช้กับ windows XP  windows 7 เนื่องจากเป็นโปรแกรมเก่าของ Express ที่หลุดออกมาเป็นโปรแกรมฟรี แต่ไม่สามารถประมวลผลสิ้นปีได้
  4. เป็นโปรแกรมฟรี แต่ Run บน DOS ซึ่งใช้งานยุุ่งยาก  ไม่สามารถใช้เม้าส์ได้ ไม่สามารถเปิดหน้าต่างซ้อนกันได้
  5. เป็นโปรแกรมฟรี แต่ต้องผ่านบัญชีก่อน จึงจะดูงบการเงินได้ และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเมื่อผ่านบัญชีแล้ว

หากท่านพบปัญหาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ท่านใช้โปรแกรมที่มีสิทธิ์ในการใช้งานที่ถูกต้อง

ซึ่งสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ windows XP,  Windows 7, Windows Server ปัญหาดังกล่างข้างต้นก็จะหมดไป

โดยเรายินดีบริการแปลงไฟล์เดิมที่ท่านเคยใช้ มาใช้ในโปรแกรมที่ถูกต้อง

 

สอบถาม / แนะนำ - ติชม

ทิป & เทคนิคการใช้โปรแกรม

การเพิ่ม User ใช้งาน ในระบบรักษาความปลอดภัย
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย2รายการในฟอร์มเดียว
การแก้ไขรายงานภาษีซื้อแบบเรียกลง Excel
วิธีตรวจภาษีขายสิ้นปีให้ตรงกับรายได้ใน ภงด.50
การเรียกดูงบการเงินใน Express จาก Excel
การบันทึกค่า Shipping
สอนการแก้ฟอร์มแบบใหม่ RWT (สำหรับผู้เริ่มต้น)
วิธีบันทึกเมื่อได้รับค่าส่งเสริมการขายและถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เครื่องคิดเลขในโปรแกรมบัญชี Express และคำสั่งพิเศษที่ควรรู้
แก้ไขโปรแกรม Express แบบ ฟรี เป็นแบบแท้
วิธี map network drive ในโปรแกรม Express แบบ LAN
วิธีสร้าง Shortcut ให้มาอยู่ใน Desktop เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
ดูทั้งหมด

สอบถาม แนะนำ - ติชม / สั่งซื้อโปรแกรมบัญชี Express

กรุณาระบุข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน

(ใส่ตัวเลขติดกัน)ระบุตัวเลขที่เห็นลงในช่องด้านข้าง Security Code เปลี่ยนภาพใหม่

โปรดรอ...
×