เทคนิค การสร้างงบการเงิน

ตัวอย่างการสร้างงบการเงิน ลองทำตามดูนะคะ #
 


และตัวอย่างงบกำไรขาดทุนที่สร้างเสร็จแล้ว ทั้งแบบ Perpetual และแบบ Periodic