เครื่องคิดเลขในโปรแกรมบัญชี Express และคำสั่งพิเศษที่ควรรู้

ในโปรแกรม Express มีคำสั่งพิเศษ ช่วยให้การบันทึกข้อมูลเร็วขึ้น เช่น  • การเรียกใช้ เครื่องคิดเลข ในระหว่างบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Express ใช้คำสั่ง Shift+F2 และเมื่อได้ตัวเลขที่คำนวณแล้ว กด F9 ตัวเลขนั้นจะบันทึกในช่องรอกรอกข้อมูล

  • ในระหว่างที่อยู่ในการบันทึกสมุดรายวันต่างๆ เมื่อถึงบัญชีสุดท้ายของการบันทึก ให้กด F2 จะได้ตัวเลขที่ทำให้ทั้ง เดบิท และ เครดิต ดุลย์กัน

  • ในทุกหน้าเมนู สามารถกดคำสั่ง Clt+F6 หรือ Atl+f6 เพื่อเรียกดูข้อมูลแบบตาราง