วิธีบันทึกเมื่อได้รับค่าส่งเสริมการขายและถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

กิจการอาจได้รับค่าส่งเสริมการขายจากซัพพลายเออร์ และต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย


ก่อนบันทึก จะต้องมีรายละเอียดสินค้าบริการ หรือ รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นบัญชี รายได้ค่าส่งเสริมการขาย


และบัญชีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 


ตัวอย่างการตั้งในรายละเอียดสินค้าบริการ การบันทึกรายการ ให้บันทึกใน เมนู การเงิน->จ่ายเงิน->ใบลดหนี้/ส่งคืน(ในช่องคลัง ไม่ต้องใส่รหัสคลังสินค้า เนื่องจากไม่ใช่สินค้าที่ตัดสต๊อค และราคาต่อหน่วยในรายการหัก ณ ที่จ่าย ให้ใส่ ติดลบ)


ค้นหา

หัวข้อที่น่าสนใจ