การแก้ไขรายงานภาษีซื้อแบบเรียกลง Excel

สอนวิธีแก้ไขรายงานภาษีซื้อ และเรียกลง Excel


ทั้งนี้สามารถเรียกExcel แบบ Speedsheet และแบบธรรมดา