สอนการแก้ฟอร์มแบบใหม่ RWT (สำหรับผู้เริ่มต้น)

ทำคลิป สอนการแก้ไขฟอร์ม แบบใหม่ RWT ซึ่งมีคุณสมบัติ คือ


1 ใส่ LOGO ได้


2.แก้ไขฟอร์นได้ตามต้องการ


3. ฟอร์มแต่ละหน้า สามารถใส่ข้อความที่แตกต่างกันได้ เช่น หน้าแรก ใช้คำว่าต้นฉบับ หน้าที่สอง ใช้คำว่า COPY เป็นต้น


4. แก้ให้สามารถเรียกรายงานลง Excel ได้