จำหน่ายโปรแกรม Express และบริการบัญชีครบวงจร

จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
โดยมีบริการหลังการขาย เช่น ลงโปรแกรม สอนการใช้งาน แก้ไขฟอร์มตามกิจการ โอนข้อมูลเริ่มต้นให้กิจการ
วางระบบบัญชี
บริษัท มีความเชี่ยวชาญในงานบัญชี และระบบบัญชี Express จึงสามารถวางระบบบัญชีให้เหมาะสมกับแต่ละกิจการ
ทั้งกิจการซื้อมาขายไป สามารถวิเคราะห์การซื้อขายได้ การผลิตสินค้า สามารถวางระบบเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนสินค้าที่ผลิตได้,รับเหมาหรือบริการต่างๆ สามารถวางระบบให้ทราบต้นทุนแต่ละงานได้ 
ที่ปรึกษาบัญชี
สามารถให้คำแนะนำงานด้านบัญชีภายในและบัญชีภาษีอากร รวมทั้งการวางแผนภาษี เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งทางด้านการบริหารงาน และงานด้านภาษีอากร

สนใจติดต่อที่ 08-6488-4202, 08-6448-6955, 08-46339119, 08-6722-4026

Link แผนที่บริษัทฯ http://www.ll-accounting.com/ติดต่อเรา