สำรองข้อมูลให้เป็น +ป้องกันไวรัส

ปัจจุบันมี Virus ที่ทำความเสียหายกับไฟล์แล้วทำให้ใช้งาน Express ไม่ได้

ลูกค้าหลายราย ต้องลงโปรแกรมใหม่ และบันทึกรายการใหม่ทั้งหมด

แนะนำให้ลูกค้าทำสิ่งต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

1. สำรองข้อมูล

2. ติดตั้ง Scanvirus ของแท้

 

การสำรองข้อมูล จะต้องสำรองไฟล์ เป็นชื่อบริษัท ตามด้วยวันที่ที่สำรอง

ไม่แนะนำให้สำรองไฟล์ชื่อ Express.5 นะคะ